Zestaw dokumentów

 • SIWZ - zapytanie o cenę
  139 KB
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  67 KB
 • Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
  147 KB
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art 25a
  88 KB
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o grupie kapitałowej
  55 KB
 • Załącznik nr 5 - Projekt umowy
  82 KB