Dyrektor Szkoły         – mgr Beata Pawlik

Wicedyrektor Szkoły – mgr Elżbieta Korzeniowska