Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

  • w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę artykułów spożywczych dla stołówki Szkoły Podstawowej w Karlinie w roku szkolnym 2015/2016 o wartości szacunkowej poniżej 207.000 euro.
    2 MB