Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

  • w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę artykułów spożywczych dla stołówki Szkoły Podstawowej w Karlinie w roku szkolnym 2016/2017 o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro.
    872 KB

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

  • w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę artykułów spożywczych dla stołówki Szkoły Podstawowej w Karlinie w roku szkolnym 2016/2017 o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro.
    872 KB