RADA RODZICÓW

 

 

 

SKŁAD RADY RODZICÓW

Przewodnicząca:Iwona Rytwińska
Z-ca Przewodniczącej:Agniszka Szczepanik
Skarbnik:Anna Steć
Sekretarz:
Magdalena Jaworska-Dużyńska

KOMISJA REWIZYJNA  

  • Katarzyna Jurkiew
  • Marta Ryszewska
  • Joanna Rytwińska