Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

  • INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZYCH_OFERT_02.pdf
    5 MB

Rok 2014

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę artykułów spożywczych dla stołówki Szkoły Podstawowej w Karlinie w roku szkolnym 2014/2015 o wartości szacunkowej poniżej 207.000 euro.