Rok 2011

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę artykułów spożywczych dla stołówki Szkoły Podstawowej w Karlinie w roku szkolnym 2011/2012 o wartości szacunkowej poniżej 193.000 euro.


INFORMACJA-O-WYBORZE-NAJKORZYSTNIEJSZYCH-OFERT-pdf.pdf