Informacje o Szkole

nazwa:

Szkoła Podstawowa
im. Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty
w Karlinie


ulica: Traugutta 2

kod: 78-230

miejscowość: Karlino

telefon: 94-311-74-17

fax: 94-311-74-17


strona www: spkarlino.pl

poczta e-mail:

Dyrektor Szkoły – Beata Pawlik: dyrektor@spkarlino.pl

sekretariat: sekretariat@spkarlino.pl

pedagog szkolny:

- Małgorzata Weber: pedagog@spkarlino.pl

- Magdalena Michalak: pedagog-2@spkarlino.pl