Podania, wnioski i pisma interesantów przyjmuje sekretariat szkoły, który udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Korespondencję można doręczać osobiście, poprzez e-maila lub drogą pocztową na adres:

Szkoła Podstawowa

im. Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty

ul. Traugutta 2

78-230 Karlino

woj. zachodniopomorskie

 

poczta e-mail:

Dyrektor SzkołyBeata Pawlik: dyrektor@spkarlino.pl

sekretariat: sekretariat@spkarlino.pl

pedagog szkolny Małgorzata Weber: pedagog@spkarlino.pl

 

Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych

z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Godziny urzędowania sekretariatu:

poniedziałek – piątek                          7.30 – 15.00