Przejdź do treści

Rok 2012

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę artykułów spożywczych dla stołówki Szkoły Podstawowej w Karlinie w roku szkolnym 2012/2013 o wartości szacunkowej poniżej 200.000 euro.

Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszych-ofert.pdf