Przejdź do treści

Organami Szkoły są:

1.      Dyrektor Szkoły

2.      Rada Pedagogiczna

3.      Samorząd Uczniowski

4.      Rada Rodziców

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkoły i kompetencji jej organów zawarte są w Statucie Szkoły.