Przejdź do treści

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert / ofertach odrzuconych i wykluczonych

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę artykułów spożywczych dla stołówki Szkoły Podstawowej w Karlinie w roku szkolnym 2017/2018 o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro.

835 KBPobierz na dyskPodgląd pliku